اگه گفتی اون چیه که واست مثه یه دوست خوب میمونه. نزديك ترين چيز به قلبته.بهت اعتماد به نفس ميده.از افتادنت جلوگيري مي كنه و هميشه بالا نگهت مي داره؟؟؟سوتینه دیگه

SMS بعدی>>>